Alle kan deltage i konkurrencer og events arrangeret af Radio ALFA. Dog kan der være enkelte konkurrencer hvor man skal være over 18 eller...
 • Alle kan deltage i konkurrencer og events arrangeret af Radio ALFA. Dog kan der være enkelte konkurrencer hvor man skal være over 18 eller 21 år for at deltage.
 • Det er gratis at deltage med mindre andet er tilkendegivet
 • Hver person kan kun deltage en gang. Brug af falsk navn og adresse vil medføre diskvalifikation.
 • Konkurrencer og events har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Radio ALFA.
 • Alle konkurrencevindere kontaktes direkte, og som vinder er man de følgende 4 uger afskåret fra at deltage i en Radio ALFA konkurrence, med mindre der er tale om købs relaterede konkurrencer.
 • Radio ALFA forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderen af en konkurrence eller event i radioen, i avisen og/eller på internettet.
 • Præmier, der ikke er afhentet 2 uger efter de er vundet, forbliver Radio ALFAs ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier skal der medbringes gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort. Uden gyldig billedlegitimation udleveres præmier ikke.
 • Medlemmer af Club ALFA har mulighed for at vinde hver 14. dag og få tilsendt gevinster. Dette skal dog aftales nærmere med vores receptionist på 86 40 12 22.
 • Ansatte i Radio ALFA eller medlemmer af dennes familie må ikke deltage i konkurrencer og events. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens pårørende må heller ikke deltage i konkurrencer og events, hvor samarbejdspartneren er sponsor.
 • Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Radio ALFA, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes. I en konkurrence eller event, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder Radio ALFA sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.
 • Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Radio ALFA kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det er pr. telefon, e-mail, post etc.
 • Radio ALFA kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence eller en event alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset medie som f.eks. SMS til studiet på tlf. 20 75 11 11, Facebook, radioalfa.dk ect.
 • Konkurrence og eventdeltagere accepterer, at Radio ALFA må eksponere navn og bopæl (kun by) på Radio ALFAs platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn/billede og evt. video vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.
 • Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.
 • Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos Radio ALFA er man indforstået med konkurrencereglerne.
 • Radio ALFA forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer og events uden forudgående varsel. Radio ALFAs afgørelse i forbindelse med konkurrencer og events er endelig.
 • Har du spørgsmål vedrørende konkurrencer, gevinster og events kontakt os på 86 40 12 22