Besøg på flyvestation Karup med Interforce Besøg på flyvestation Karup med Interforce
Onsdag den 12 juni var Bo Ørris fra Radio Alfa på besøg på Flyvestation Karup, hos Helicopter Wing og sendte programmet “Bo besøger” som... Besøg på flyvestation Karup med Interforce

Onsdag den 12 juni var Bo Ørris fra Radio Alfa på besøg på Flyvestation Karup, hos Helicopter Wing og sendte programmet “Bo besøger” som omhandlede InterForce, hvad InterForce er og hvordan man arbejder for at styrke samarbejdet mellem civile private og offentlige virksomheder, og forsvaret i forhold til at stille sig velvillig overfor at medarbejdere med en forpligtelse i Forsvaret i et eller andet omfang kan få fri til tjeneste.

Bo har inviteret en række spændende mennesker på besøg for at tale om deres tilgang til InterForce og hvad samarbejdet gavner. De kan alle høres i denne podcast

Først taler Bo med Henrik Herold, som er Civil formand for InterForce Region Midtjylland, og Direktør for Randers Regnskov. Henrik taler om hvad InteForce er for en størrelse, og om hvordan samarbejdet gavner forsvaret. (0 – 4.38 minutter)

Herefter giver direktør for Elfac, Lars H. Andersen, en virksomhed som producerer avancerede kabel løsninger til industrien, sit syn på hvad et samarbejde mellem hans virksomhed og InterForce kan gavne, og hvordan man på sigt kan dele medarbejdere og sammen udnytte medarbejdernes kompetence både i Forsvaret og i virksomheden. (4.38 – 10.15 minutter)

Næste gæst, Kasper Hammer som er Næstkommanderende i en gruppe i hjemmeværnet fortæller om sine oplevelser i hjemmeværnet, hvad han personligt får ud af at være i hjemmeværnet og hvad en kommende arbejdsgiver kan få ud af hans kompetencer herfra. (10.15 – 16.15 minutter)

Så havde Bo besøg af Chefen for Helicopter Wing, Hans Kr. Skovmose, kaldenavn HOK. HOK er tidligere Jagerpilot og nu chef for Helicopter Wing. HOK fortæller hvilke opgaver Helicopter Wing løser, og kommer samtidig ind på hvor vigtigt det er for ham at kunne trække på folk fra Reserven, og hvordan InterForce hjælper med at facilitere det. (16.15 – 27.34 minutter)

Næste gæst, Eric C.O. Wanscher, kaldenavn CAR, har været fast tjenestegørende i Forsvaret i 16 år, indtil 2008 hvor han skiftede til civil karriere, og fastholdt sin tilknytning til forsvaret i reserven. CAR læger meget vægt på koblingen mellem de civil og de militære kompetencer og den synergi der opstår i “dual use”. (27.34 – 33.29 minutter)

Christian Dahl, Head of People & Culture, Netto DK fortæller om Salling Groups beslutning om at blive InterForce støttevirksomhed og giver deres ansatte med forpligtelser i forsvaret fri med løn i op til en uge om året. Han berører hvilke fordele der er for både medarbejdere og virksomheden i dette tilbud. (32.29 – 37.17 minutter)

Til slut hører vi Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Midt & Vestjylland, Oberstløjtnant Peter Dahl. Han fortæller hvilke opgaver hjemmeværnet blandt andet løser i samfundet, og hvor vigtigt det er for muligheden for at løse disse opgaver, at virksomhederne, herunder InterForce virksomheder stiller sig velvilligt overfor at afgive medarbejdere til tjeneste i hjemmeværnet.”